DIAMANT töltöttrészecske-detektor

INFRASTRUKTÚRA

A legérdekesebb, általában igen kis valószínűséggel előálló atommag-fizikai jelenségek kísérleti vizsgálatához elengedhetetlen a hatékony reakciócsatorna-kiemelést végző részecskedetektorok használata. 

A DIAMANT egy kiemelkedő hatásfokkal rendelkező cézium-jodid szcintillátorokból álló töltöttrészecske-detektorrendszer. Extrém kis méretének köszönhetően a világon egyedülálló módon, a reakciókamrán belül képes nagy neutronhozamú kísérletek során is megbízható részecskeszeparációra.

A DIAMANT detektorrendszert az Atommagkutató Intézet munkatársai a 2000-es évek óta működtetik és fejlesztik. Az azóta eltelt évek során mind a korábbi analóg elektronika, mint a rendszer felépítése jelentős modernizáción esett át, a közelmúltban pedig kiváló, a külföldi együttműködések infrastruktúrájának szintjéhez felérő digitális elektronika került beszerzésre.

Ez a könnyű-töltöttrészecske detektorrendszer évek óta vesz részt nemzetközi együttműködésekben, kísérleti eszközhátteret biztosítva több jelentős eredményt hozó magszerkezeti kutatáshoz. A három fő detektor egyikeként kiemelkedő sikerrel vett részt a legújabb fejlesztésű nyomkövető AGATA gamma-detektorrendszer mellett, a 2018. évi AGATA@GANIL kampányban az egyik vezető magfizikai laboratóriumban, Franciaországban.