MAGFIZIKAI LABORATÓRIUM

A kezdetekben az Atomki tevékenységében  a magfizikai kutatás volt a meghatározó irány, amely mind a mai napig megmaradt az egyik legsikeresebb kutatási ágnak

Az Atomki kutatói az intézetben rendelkezésre álló gyorsítók és detektorok mellett nemzetközi kapcsolataikon keresztül hozzáférnek a világ vezető magfizikai intézeteinek infrastruktúrájához is.

Nemzetközi  kollaborációban részesei voltak többek között a nagyon erősen deformált, ú.n. szuperdeformált magalakok felfedezésének, részt vettek a deformált atommagok forgása közben létrejövő szerkezetekhez kapcsolódó fizikai jelenségek feltérképezésében, valamint az ugyanannyi protont és neutront tartalmazó atommagokban előforduló különleges proton-neutron kvartett csoportosulások kimutatásban.

Radioaktív nyalábokon, nemzetközi kollaborációkban végzett kutatások során meghatározó szerepet játszottak a könnyű neutrontöbbletes atommagokban a mágikus számok módosulásának és a neutronbőr alacsonyenergiás rezgéseinek
feltárásában is.

Az elmúlt években az Atomki Magfizikai Laboratóriumának egyik kutatócsoporja a 8Be atommag nagynagyenergiás gerjesztett állapotának bomlását vizsgálva olyan anomáliát talált, amely legjobb tudásunk szerint semmilyen magfizikai effektussal nem magyarázható, viszont értelmezhető egy oyan ismeretlen új részecske feltételezésével, amelyik nem fér bele a részecskefizika standard modelljébe.

A bejelentés hatására világszerte független méréseket terveznek, hogy a megfigyelés különböző interpretációit megerősítsék vagy megcáfolják.

Magfizikai Laboratórium weboldala:

www.atomki.hu/osztalyok/2/bemutatkozas