EGZOTIKUS MAGFOLYAMATOK KUTATÁSA ITTHON ÉS ESFRI ROADMAP INTÉZETEKBEN

Az itthoni kutatásokkal párhuzamosan a magszerkezeti kutatócsoport lehetőséget kapott arra is, hogy az intézet egyik specialitását jelentő gamma-spektroszkópiai tudásra alapozva részt vegyen az európai nehézion-gyorsítók mellett több száz kristályt tartalmazó detektorrendszerekkel tervezett magfizikai kísérletekben

A következő generációs radioaktív-nyalábos berendezéseknél a korábbiaknál jóval nagyobb nyalábintenzitásokat és gamma hozamokat várnak, amelyekhez sokkal jobb feloldású detektorrendszereket terveznek.

Jelenleg a világon két erősen szegmentált hipertiszta Ge alapú detektorrendszer épül: az amerikai GRETA és az európai AGATA. Ez utóbbi kiemelkedő fontosságú lesz az európai magszerkezetkutatásban az elkövetkező évtizedekben és egyik fontos kísérleti eszköze az összeurópai támogatást élvező ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures, az Európai Unió Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma) Roadmap intézményeknek. Az ESFRI Roadmap a Fórum által legfontosabbnak itélt kutatási infrastruktúrák listája.

DIAMANT detektor

Az új detektorrendszereket alkalmazva választ kaphatunk az Európai Magfizikai Tanácsadó Testület által legfontosabbnak ítélt magszerkezeti kérdésekre:

Milyen erők hatnak a magban a nukleonokra, ezek hogyan alakítják az atommagok szerkezetét? Hogyan módosulnak a stabilitási sáv környékén megszokott tulajdonságok extrém neutron-, illetve protontöbblettel rendelkező atommagokban, kialakulnak-e ezekben egzotikus kollektív mozgáshoz köthető állapotok? Megjelennek-e speciális nukleoncsomósodáshoz köthető állapotok az azonos neutron- és protonszámú atommagokban? Milyen különleges alakok alakulhatnak ki atommagokban?

A projektben megvalósítandó kutatási témákban közös, hogy az atommagfizika különleges jelenségeinek feltárását tűzi ki célul, amelyhez a legmodernebb észlelési technika szükséges. Az  alkalmazott magreakciók során számos különböző izotóp keletkezik.

A reakciótermékek szelekcióját, a ritkán előálló izotópokhoz kapcsolódó események kiemelését segíti az Atomki kutatói által az elmúlt években kifejlesztett DIAMANT cézium-jodid töltöttrészecske-detektor, amely illeszthető az AGATA detektorrendszerhez is.