AZ ATOMMAG
MINT FELFEDEZŐ GÉP

Az LHC-t felfedező gépnek építették, ahol a nagyenergiás protonok ütközéseit vizsgálják. Ezek a protonok viszont ott vannak az atommagban is.

Mi a HUN-REN Atommagkutató Intézetében az atommagok tulajdonságait és átalakulásait vizsgáljuk. Valójában azonban az atommag is egy olyan felfedező gép, mint az LHC, csak kisebb energiákon. Amiben talán a természet összes kölcsönhatása jelen van.  A négy jelenleg ismert kölcsönhatás közül kettőt az atommagban fedeztek fel. Ezek az erős és a gyenge kölcsönhatás. Hogy mire is jók ezek? Az erős kölcsönhatás eredményezi az atommagok igen nagy kötési energiáját, amit felszabadítva termelnek energiát az atomreaktorok. A gyenge kölcsönhatás nélkül pedig nem sütne a Nap.

Mi az atommagban kezdtük el keresni
a sötét anyagot

Az HUN-REN Atommagkutató Intézet a magyarországi magszerkezet-kutatások nemzetközileg ismert és elismert központja.

Az elmúlt évtizedekben az intézet magszerkezeti kutatócsoportja európai együttműködések keretében meghatározó szerepet játszott több jelentős magszerkezeti felfedezés elérésében. Ezen munkák mellett az Atomki az intézet gyorsítóit felhasználva egy új kutatási irányt indított el, amellyel bekapcsolódtunk korunk egyik legnagyobb kihívását jelentő sötét-anyag kutatásba.